Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
Elis Axelsson d6a84520f4 Ignore first file (.keep) 7 jaren geleden
images Added images directory 7 jaren geleden
src/WorstCaptcha Ignore first file (.keep) 7 jaren geleden
.gitignore Added db 7 jaren geleden
README.md Added readme stub 7 jaren geleden
api.go Start router 7 jaren geleden
scraper.go go fmt 7 jaren geleden
worstcaptcha.sample.gcfg Config files 7 jaren geleden

README.md

Worst Captcha

Scraper

Downloads images to use in the captcha, these are stored in the images/ folder of your current working directory.

This kinda works, requires twitter api keys and stuff in the config file.

TODO:

At the moment it only reads the 20 latest images from the twitter. But this is good enough for demo.