Procházet zdrojové kódy

Ignore first file (.keep)

master
Elis Axelsson před 4 roky
rodič
revize
d6a84520f4
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      src/WorstCaptcha/GetWord.go

+ 1
- 1
src/WorstCaptcha/GetWord.go Zobrazit soubor

@ -1,7 +1,6 @@
package WorstCaptcha
import (
"fmt"
"io/ioutil"
"os"
"math/rand"
@ -12,6 +11,7 @@ func GetRandomWord() string {
dir, _ := os.Getwd()
files, _ := ioutil.ReadDir(dir + "/images/")
files = files[1:]
file := files[rand.Intn(len(files))].Name()


Načítá se…
Zrušit
Uložit