Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Elis Hirwing 5bc6af49a9
Add static ip to the esphome implementation
před 3 měsíci
esphome Add static ip to the esphome implementation před 3 měsíci
src Stop serving html and only serve the value in text před 6 měsíci
.envrc Nix shell deps for working with the project před 7 měsíci
.gitignore gitignore: Ignore the micropython firmware file před 7 měsíci
Makefile Connect to wifi and run server on boot před 6 měsíci
shell.nix Update shell.nix před 3 měsíci