Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Elis Hirwing 070ac15a38
Define local TLD without repeating hostname
5 miesięcy temu
..
.gitignore Add ESPhome implementation to integrate with home assistant 11 miesięcy temu
README.org Add ESPhome implementation to integrate with home assistant 11 miesięcy temu
secrets.yaml Change wifi setup for watersensor 5 miesięcy temu
watersensor.yaml Define local TLD without repeating hostname 5 miesięcy temu

README.org

Building and installing on NodeMCU

esphome watersensor.yaml run