Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Elis Hirwing 070ac15a38
Define local TLD without repeating hostname
1 rok temu
..
.gitignore Add ESPhome implementation to integrate with home assistant 2 lat temu
README.org Add ESPhome implementation to integrate with home assistant 2 lat temu
secrets.yaml Add ESPhome implementation to integrate with home assistant 2 lat temu
watersensor.yaml Define local TLD without repeating hostname 1 rok temu

README.org

Building and installing on NodeMCU

esphome watersensor.yaml run