Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
Elis Hirwing 070ac15a38
Define local TLD without repeating hostname
1 jaar geleden
..
.gitignore Add ESPhome implementation to integrate with home assistant 2 jaren geleden
README.org Add ESPhome implementation to integrate with home assistant 2 jaren geleden
secrets.yaml Add ESPhome implementation to integrate with home assistant 2 jaren geleden
watersensor.yaml Define local TLD without repeating hostname 1 jaar geleden

README.org

Building and installing on NodeMCU

esphome watersensor.yaml run