Переглянути джерело

Nix shell deps for working with the project

master
Elis Hirwing 1 рік тому
коміт
43fadae071
Підписано: etu <elis@hirwing.se> Ідентифікатор GPG ключа: D57EFA625C9A925F
2 змінених файлів з 10 додано та 0 видалено
  1. +1
    -0
      .envrc
  2. +9
    -0
      shell.nix

+ 1
- 0
.envrc Переглянути файл

@@ -0,0 +1 @@
use nix

+ 9
- 0
shell.nix Переглянути файл

@@ -0,0 +1,9 @@
with (import <nixpkgs> {});

mkShell {
buildInputs = [
esptool
picocom
gnumake
];
}

Завантаження…
Відмінити
Зберегти