Преглед изворни кода

Nix shell deps for working with the project

master
Elis Hirwing пре 1 година
комит
43fadae071
Signed by: etu <elis@hirwing.se> GPG Key ID: D57EFA625C9A925F
2 измењених фајлова са 10 додато и 0 уклоњено
  1. +1
    -0
      .envrc
  2. +9
    -0
      shell.nix

+ 1
- 0
.envrc Прегледај датотеку

@@ -0,0 +1 @@
use nix

+ 9
- 0
shell.nix Прегледај датотеку

@@ -0,0 +1,9 @@
with (import <nixpkgs> {});

mkShell {
buildInputs = [
esptool
picocom
gnumake
];
}

Loading…
Откажи
Сачувај