Bladeren bron

Nix shell deps for working with the project

master
Elis Hirwing 1 jaar geleden
commit
43fadae071
Getekend door: etu <elis@hirwing.se> GPG sleutel-ID: D57EFA625C9A925F
2 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 10 en 0 verwijderingen
  1. +1
    -0
      .envrc
  2. +9
    -0
      shell.nix

+ 1
- 0
.envrc Bestand weergeven

@@ -0,0 +1 @@
use nix

+ 9
- 0
shell.nix Bestand weergeven

@@ -0,0 +1,9 @@
with (import <nixpkgs> {});

mkShell {
buildInputs = [
esptool
picocom
gnumake
];
}

Laden…
Annuleren
Opslaan