Procházet zdrojové kódy

Nix shell deps for working with the project

master
Elis Hirwing před 1 rokem
revize
43fadae071
Podepsáno: etu <elis@hirwing.se> ID GPG klíče: D57EFA625C9A925F
2 změnil soubory, kde provedl 10 přidání a 0 odebrání
  1. +1
    -0
      .envrc
  2. +9
    -0
      shell.nix

+ 1
- 0
.envrc Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1 @@
use nix

+ 9
- 0
shell.nix Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,9 @@
with (import <nixpkgs> {});

mkShell {
buildInputs = [
esptool
picocom
gnumake
];
}

Načítá se…
Zrušit
Uložit