Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

12 wiersze
276 B

with import <nixpkgs> {};
stdenv.mkDerivation rec {
name = "env";
env = buildEnv { name = name; paths = buildInputs; };
buildInputs = [
python3
python36Packages.pip
python36Packages.pygame
python36Packages.cairosvg
python36Packages.virtualenv
];
}