Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 

12 regels
276 B

with import <nixpkgs> {};
stdenv.mkDerivation rec {
name = "env";
env = buildEnv { name = name; paths = buildInputs; };
buildInputs = [
python3
python36Packages.pip
python36Packages.pygame
python36Packages.cairosvg
python36Packages.virtualenv
];
}