Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 

12 lines
276 B

with import <nixpkgs> {};
stdenv.mkDerivation rec {
name = "env";
env = buildEnv { name = name; paths = buildInputs; };
buildInputs = [
python3
python36Packages.pip
python36Packages.pygame
python36Packages.cairosvg
python36Packages.virtualenv
];
}