Преглед изворни кода

Spawn enemies based on level

master
Elis Axelsson пре 3 година
родитељ
комит
e2850a7a43
1 измењених фајлова са 7 додато и 1 уклоњено
  1. +7
    -1
      main.py

+ 7
- 1
main.py Прегледај датотеку

@ -5,10 +5,11 @@ import pygame
from classes.towers.bubbler import Bubbler
from classes.enemies.ogre import Ogre
from classes.settings import Settings
from classes.levels import Levels
from classes.map import Map
settings = Settings()
levels = Levels()
map = Map()
# Init pygame and set up screen.
@ -36,6 +37,11 @@ while True:
if pressedKeys[pygame.K_SPACE]:
enemies.append(Ogre(settings.enemyStart))
# Spawn enemies according to the level
newEnemy = levels.get_enemy()
if newEnemy:
enemies.append(newEnemy)
# Draw map to screen
screen = map.draw(screen)


Loading…
Откажи
Сачувај