Преглед на файлове

Ignore python compiled files

master
Elis Axelsson преди 3 години
родител
ревизия
17881da607
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      .gitignore

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@ -0,0 +1 @@
*.pyc

Зареждане…
Отказ
Запис