Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Elis Hirwing 316f8d5c7b
Watersensor: Add module for my watersensor
1 rok temu
src Watersensor: Add module for my watersensor 1 rok temu
vendor/src/github.com Update the tablewriter dependency 2 lat temu
.envrc Add nix shell environment 1 rok temu
.gitignore Move code around, add deps as submodules and add Makefile for easy building 2 lat temu
.gitmodules Move code around, add deps as submodules and add Makefile for easy building 2 lat temu
Makefile Move code around, add deps as submodules and add Makefile for easy building 2 lat temu
README.org Some readme 2 lat temu
main.go Watersensor: Add module for my watersensor 1 rok temu
shell.nix Add nix shell environment 1 rok temu
status.sample.toml Watersensor: Add module for my watersensor 1 rok temu

README.org

Statusscreen for my hallway

Needs API keys and configuration and stuff.