25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 

9 satır
94 B

with (import <nixpkgs> {});
mkShell {
buildInputs = [
gnumake
go
gocode
];
}