25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

10 satır
94B

  1. with (import <nixpkgs> {});
  2. mkShell {
  3. buildInputs = [
  4. gnumake
  5. go
  6. gocode
  7. ];
  8. }