Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

9 wiersze
94 B

with (import <nixpkgs> {});
mkShell {
buildInputs = [
gnumake
go
gocode
];
}