Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

10 wiersze
94B

  1. with (import <nixpkgs> {});
  2. mkShell {
  3. buildInputs = [
  4. gnumake
  5. go
  6. gocode
  7. ];
  8. }