Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 

9 regels
94 B

with (import <nixpkgs> {});
mkShell {
buildInputs = [
gnumake
go
gocode
];
}