Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 

9 lines
94 B

with (import <nixpkgs> {});
mkShell {
buildInputs = [
gnumake
go
gocode
];
}