Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

5 wiersze
89B

  1. GOPATH=`pwd`/vendor
  2. build:
  3. env CGO_ENABLED=0 GOPATH=$(GOPATH) go build -o statusscreen