Переглянути джерело

Add nix shell environment

master
Elis Hirwing 1 рік тому
джерело
коміт
089ce6fdaa
Підписано: etu <elis@hirwing.se> Ідентифікатор GPG ключа: D57EFA625C9A925F
2 змінених файлів з 11 додано та 0 видалено
  1. +2
    -0
      .envrc
  2. +9
    -0
      shell.nix

+ 2
- 0
.envrc Переглянути файл

@@ -0,0 +1,2 @@
use nix
export GOPATH=$(pwd)/vendor/

+ 9
- 0
shell.nix Переглянути файл

@@ -0,0 +1,9 @@
with (import <nixpkgs> {});

mkShell {
buildInputs = [
gnumake
go
gocode
];
}

Завантаження…
Відмінити
Зберегти