Kaynağa Gözat

Add nix shell environment

master
Elis Hirwing 1 yıl önce
ebeveyn
işleme
089ce6fdaa
İmzalayan: etu <elis@hirwing.se> GPG Anahtar Kimliği: D57EFA625C9A925F
2 değiştirilmiş dosya ile 11 ekleme ve 0 silme
  1. +2
    -0
      .envrc
  2. +9
    -0
      shell.nix

+ 2
- 0
.envrc Dosyayı Görüntüle

@@ -0,0 +1,2 @@
use nix
export GOPATH=$(pwd)/vendor/

+ 9
- 0
shell.nix Dosyayı Görüntüle

@@ -0,0 +1,9 @@
with (import <nixpkgs> {});

mkShell {
buildInputs = [
gnumake
go
gocode
];
}

Yükleniyor…
İptal
Kaydet