Bläddra i källkod

Add nix shell environment

master
Elis Hirwing 1 år sedan
förälder
incheckning
089ce6fdaa
Signerad av: etu <elis@hirwing.se> GPG-nyckel ID: D57EFA625C9A925F
2 ändrade filer med 11 tillägg och 0 borttagningar
  1. +2
    -0
      .envrc
  2. +9
    -0
      shell.nix

+ 2
- 0
.envrc Visa fil

@@ -0,0 +1,2 @@
use nix
export GOPATH=$(pwd)/vendor/

+ 9
- 0
shell.nix Visa fil

@@ -0,0 +1,9 @@
with (import <nixpkgs> {});

mkShell {
buildInputs = [
gnumake
go
gocode
];
}

Laddar…
Avbryt
Spara