Преглед изворни кода

Add nix shell environment

master
Elis Hirwing пре 1 година
родитељ
комит
089ce6fdaa
Signed by: etu <elis@hirwing.se> GPG Key ID: D57EFA625C9A925F
2 измењених фајлова са 11 додато и 0 уклоњено
  1. +2
    -0
      .envrc
  2. +9
    -0
      shell.nix

+ 2
- 0
.envrc Прегледај датотеку

@@ -0,0 +1,2 @@
use nix
export GOPATH=$(pwd)/vendor/

+ 9
- 0
shell.nix Прегледај датотеку

@@ -0,0 +1,9 @@
with (import <nixpkgs> {});

mkShell {
buildInputs = [
gnumake
go
gocode
];
}

Loading…
Откажи
Сачувај