Przeglądaj źródła

Add nix shell environment

master
Elis Hirwing 1 rok temu
rodzic
commit
089ce6fdaa
Podpisane przez: etu <elis@hirwing.se> ID klucza GPG: D57EFA625C9A925F
2 zmienionych plików z 11 dodań i 0 usunięć
  1. +2
    -0
      .envrc
  2. +9
    -0
      shell.nix

+ 2
- 0
.envrc Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,2 @@
use nix
export GOPATH=$(pwd)/vendor/

+ 9
- 0
shell.nix Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,9 @@
with (import <nixpkgs> {});

mkShell {
buildInputs = [
gnumake
go
gocode
];
}

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz