Bladeren bron

Add nix shell environment

master
Elis Hirwing 1 jaar geleden
bovenliggende
commit
089ce6fdaa
Getekend door: etu <elis@hirwing.se> GPG sleutel-ID: D57EFA625C9A925F
2 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 11 en 0 verwijderingen
  1. +2
    -0
      .envrc
  2. +9
    -0
      shell.nix

+ 2
- 0
.envrc Bestand weergeven

@@ -0,0 +1,2 @@
use nix
export GOPATH=$(pwd)/vendor/

+ 9
- 0
shell.nix Bestand weergeven

@@ -0,0 +1,9 @@
with (import <nixpkgs> {});

mkShell {
buildInputs = [
gnumake
go
gocode
];
}

Laden…
Annuleren
Opslaan