Procházet zdrojové kódy

Add nix shell environment

master
Elis Hirwing před 1 rokem
rodič
revize
089ce6fdaa
Podepsáno: etu <elis@hirwing.se> ID GPG klíče: D57EFA625C9A925F
2 změnil soubory, kde provedl 11 přidání a 0 odebrání
  1. +2
    -0
      .envrc
  2. +9
    -0
      shell.nix

+ 2
- 0
.envrc Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,2 @@
use nix
export GOPATH=$(pwd)/vendor/

+ 9
- 0
shell.nix Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,9 @@
with (import <nixpkgs> {});

mkShell {
buildInputs = [
gnumake
go
gocode
];
}

Načítá se…
Zrušit
Uložit