Преглед на файлове

Add nix shell environment

master
Elis Hirwing преди 1 година
родител
ревизия
089ce6fdaa
Signed by: etu <elis@hirwing.se> GPG Key ID: D57EFA625C9A925F
променени са 2 файла, в които са добавени 11 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      .envrc
  2. +9
    -0
      shell.nix

+ 2
- 0
.envrc Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
use nix
export GOPATH=$(pwd)/vendor/

+ 9
- 0
shell.nix Целия файл

@@ -0,0 +1,9 @@
with (import <nixpkgs> {});

mkShell {
buildInputs = [
gnumake
go
gocode
];
}

Loading…
Отказ
Запис