Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
Elis Hirwing 0fcb399960
readme: Document how to run the project
4 jaren geleden
public src: Add method to put new items into the inventory 4 jaren geleden
src/Etu src: Add method to put new items into the inventory 4 jaren geleden
.envrc Add direnv and nix shell stuff for environment 4 jaren geleden
.gitignore src: Add a sqlite database 4 jaren geleden
README.org readme: Document how to run the project 4 jaren geleden
composer.json composer: Install guzzle 4 jaren geleden
composer.lock composer: Install guzzle 4 jaren geleden
repl.php repl: Add prompt 4 jaren geleden
shell.nix Add direnv and nix shell stuff for environment 4 jaren geleden

README.org

Usage

I've provided an .envrc for direnv which uses nix-shell to load shell.nix which provides the dependencies needed to run the project.

But it's not required to use nix-shell since the only deps are php of a version 7.2 or newer and composer.

It's required to run composer install in this directory before starting the webserver and then running the repl pointing to the webserver.

The database is a sqlite database which ends up in sqlite.db in the root directory of the project.

Run the webserver

php -S localhost:8000 -t public/

Run the repl

php repl.php http://localhost:8000

API docs

Request stock by item name

curl http://localhost:8000/inventory/item-name

Bring stock down by item name

curl -X DELETE http://localhost:8000/inventory/item-name/amount

Increase stock by item name

curl -X PUT http://localhost:8000/inventory/item-name/amount