Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
Elis Hirwing 0fcb399960
readme: Document how to run the project
před 2 roky
public src: Add method to put new items into the inventory před 2 roky
src/Etu src: Add method to put new items into the inventory před 2 roky
.envrc Add direnv and nix shell stuff for environment před 2 roky
.gitignore src: Add a sqlite database před 2 roky
README.org readme: Document how to run the project před 2 roky
composer.json composer: Install guzzle před 2 roky
composer.lock composer: Install guzzle před 2 roky
repl.php repl: Add prompt před 2 roky
shell.nix Add direnv and nix shell stuff for environment před 2 roky

README.org

Usage

I've provided an .envrc for direnv which uses nix-shell to load shell.nix which provides the dependencies needed to run the project.

But it's not required to use nix-shell since the only deps are php of a version 7.2 or newer and composer.

It's required to run composer install in this directory before starting the webserver and then running the repl pointing to the webserver.

The database is a sqlite database which ends up in sqlite.db in the root directory of the project.

Run the webserver

php -S localhost:8000 -t public/

Run the repl

php repl.php http://localhost:8000

API docs

Request stock by item name

curl http://localhost:8000/inventory/item-name

Bring stock down by item name

curl -X DELETE http://localhost:8000/inventory/item-name/amount

Increase stock by item name

curl -X PUT http://localhost:8000/inventory/item-name/amount